Ceny služieb.

Ceny služieb

Výpis pre vlastníka

Za každé katastrálne územie obsahujúce nehnuteľnosť je cena 5,00 €.


Grafické vektorové súbory k výpisu pre vlastníka

Grafické súbory je možné načítať do GIS klientov ako napr. ZBGIS a zobraziť na rôznych podkladoch. V prípade objednávky vektorových grafických súborov je cena dvojnásobná.


Zoznam listov vlastníctva (LV) neznámych vlastníkov

Za každé katastrálne územie obsahujúce LV je cena 5,00 €. Za každé katastrálne územie nad počet 5 je zľava 40% z jednotkovej ceny, čiže cena je 3,00 €.