Vzor zoznamu LV neznámych vlastníkov

Vzor výpisu pre vlastníka - fyzická osoba

Vzor výpisu pre vlastníka - právnická osoba