Portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností

Vitajte na portáli

Portál je v overovacej prevádzke.
Naším cieľom v tejto fáze je zistiť záujem verejnosti o doplnkové služby katastra nehnuteľností, nastavenie výkonnostných kapacít portálu a zozbieranie prípadných pripomienok k službám. Správcom portálu a východiskových údajov je Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Poskytovanie služieb

Portál doplnkových služieb poskytuje zostavy na základe údajov katastra nehnuteľností vo forme nadštandardných zostáv podľa špecifických filtrov. Ide o nadstavbu služieb, ktoré poskytuje ÚGKK SR v rámci projektu ESKN.

Prevádzkovateľ

Aplikáciu vyvinul a služby prevádzkuje Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave. Pre bližšie informácie o ústave navštívte jeho web stránku.

prejsť na stránku VÚGK »