Portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností

Vitajte na portáli

Portál doplnkových služieb poskytuje zostavy na základe údajov katastra nehnuteľností vo forme nadštandardných zostáv podľa špecifických filtrov. Ide o nadstavbu služieb, ktoré poskytuje ÚGKK SR v rámci projektu ESKN. Správcom portálu a východiskových údajov je Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Rýchle informácie

Vektorové súbory zostavy vo formáte GeoJson, ktoré môžete zahrnúť do Vašej objednávky, si môžete prezrieť kedykoľvek aj pripojením zaslaných súborov do mapového klienta ZBGIS (prejsť na MK ZBGIS). Súbory sa generujú zvlášť pre parcely C, parcely E a stavby, aby bolo možné nastaviť odlišné zobrazenie. V súboroch máte uschovaný stav ku dňu výtvorenie Vašej zostavy. Návod nájdete v tomto dokumente.

Prevádzkovateľ

Aplikáciu vyvinul a služby prevádzkuje Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave. Pre bližšie informácie o ústave navštívte jeho web stránku.

prejsť na stránku VÚGK »