Kontakt


Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Chlumeckého 4
826 62 Bratislava

IČO: 00166251
DIČ: 2020857080
V prípade otázok nás kontaktujte na:
portal.vugk@skgeodesy.sk
www.vugk.sk
budova ustavu